Integritetspolicy & Cookies

Personuppgifter

STUDIO MIONE värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är VÅR målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Studio Mione samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på Sajten i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Rosanna M | org: 871211-7400, Synhållsgatan 13, 42173 Västra Frölunda | personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på Sajten genom cookies. De personuppgifter som Studio mione behandlar är ditt personnummer, namn, adress, organisationsnummer, din bild på ditt diplom, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, betal- och kreditkortsnummer, leveransadress, IP-adress och telefonnummer.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Uppgifterna kan användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund.

Ditt personnummer/organisationsnummer kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.

Studio Mione använder sig även bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägskryptering.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Om du samtyckt till att vara registrerad kund hos Studio Mione sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Om du inte registrerar dig som kund sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Studio Mione:s åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans och garantiåtaganden.

Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Studio mione vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till Studio Mione förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna in korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till info@studiomione.se. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

Länkar

Sajten kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart Sajten. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att Studio Mione inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i Integritetspolicy

Studio Mione förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Sajten.

Cookies

Studio Mione använder cookies enligt de nya elektronisk kommunikation Lagen, som trädde i kraft den 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på datorn som innehåller information som hjälper webbplatsen att identifiera och spåra besökare. Cookies skadar inte din dator, består endast av text kan inte innehålla virus och upptar nästan inget utrymme på hårddisken köra. Det finns två typer av cookies: “Session cookies” och kakor som är sparas permanent på din dator.

Den första typen av cookies som vanligen används är “Session Cookies”. Under den tid du besöker webbplatsen, delar vår webbserver din webbläsare en unik identifierare sträng så att inte blanda ihop dig med andra besökare. Om du vill använda lookbylinn.tictail.com utan problem måste du ha cookies aktiverade.

Den andra typen av cookie sparar en fil permanent på din dator. Denna typ av cookie används för att spåra hur besökarna rör sig runt på webbplatsen. Detta används endast för att erbjuda besökarna bättre service och support. De textfiler kan utgå. Denlookbylinn.tictail.com vi använder denna typ av cookie för att hålla koll på din varukorg och föra statistik över våra besökare.

Informationen lagras på din dator är bara ett unikt nummer, utan någon koppling till personlig information.

Extra Information

Studiomione.se förbehåller sig rätten att ändra all information, inklusive priser, tekniska specifikationer, när det gäller inköp och produkterbjudanden utan förvarning. Vid händelse av när en produkt är slutsåld, Studiomione.se har rätt att häva köpet och återbetala eventuella belopp som betalas på bästa sätt. studiomione.se ska också meddela kunden om motsvarande ersättningsprodukter om tillgängligt.

Frågor: info@studiomione.se